ConArt AB
 

 

   
 
conArt - galleri

Välkommen till ConArt AB!

ConArt AB är ett byggnadsföretag som åtar sig såväl stora som små projekt i Stockholm. Som byggentreprenör arbetar vi med nybyggnationer, ombyggnationer, tillbyggnationer samt övriga byggnadsarbeten.

Vårt utpräglade service- och kvalitetstänkande har lett till väl fungerande rutiner och god kommunikation med våra kunder. Oavsett projektets storlek ska kunden kunna räkna med ett friktionsfritt samarbete och en felfri slutprodukt som färdigställs inom den tid som avtalats.

Miljöhänsyn är ett ledord i vår verksamhet och genom att följa vår egen, ambitiösa miljöpolicy, avser vi att hushålla med naturresurserna och begränsa vår negativa miljöpåverkan i största möjliga utsträckning.


Välkommen att kontakta oss för offert och diskutera det du vill ha hjälp med!